Chả Bò Quảng Ngãi

170.000 

  • Chả bò chính gốc sản xuất tại Quảng Ngãi
  • Chả Bò có độ dai giòn tự nhiên.
  • Nguồn thịt tươi ngon tự nhiên
  • Trọng lượng: cây 0.5kg
  • Không sử dụng phụ gia độc hại.