Don Quảng Ngãi

150.000 

  • Đặc sản Quảng Ngãi
  • 1 phần Don gồm: 0,5kg cái don + 2 bịch nước cốt don (1 bịch 1kg)
  • Don đã làm sạch không lẫn hến